Høviskeland, H. T. “Strenge Straffer for miljøkriminalitet I Norge”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 100, nr. 2, juli 2013, s. 228-44, doi:10.7146/ntfk.v100i2.70140.