Johansen, B. “Forvaring - Fra særreaksjon Og ‘straff’ Til Lovens Strengeste Straff: Et Skritt Frem Eller Ett Tilbake?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 98, nr. 1, maj 2011, s. 2-16, doi:10.7146/ntfk.v98i1.70101.