Johansen, B. “Forvaring - Fra særreaksjon Og ‘straff’ Til Lovens Strengeste Straff: Et Skritt Frem Eller Ett Tilbake?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 98, nr. 1, marts 2011, doi:10.7146/ntfk.v98i1.70101.