Johansen, P. O. “ Fire Eksempler På Kommunal Korrupsjon”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 97, nr. 1, april 2010, s. 41-58, doi:10.7146/ntfk.v97i1.70093.