Waaben, K., og A. Bratholm. “Dansk, Norsk Kronik”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 45, nr. 4, november 1957, s. 402-6, doi:10.7146/ntfk.v45i4.137977.