Waaben, K., og A. Bratholm. “Dansk, Norsk Kronik”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 44, nr. 4, november 1956, s. 334-42, doi:10.7146/ntfk.v44i4.137860.