NTfK. “Fjerde Nordiske kriminalistmøte”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 44, nr. 3, september 1956, s. 189, doi:10.7146/ntfk.v44i3.137819.