Parelius, N. “Den Norske høyesteretts straffutmålingspraksis I Drapssaker”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 43, nr. 3, september 1955, s. 251-68, doi:10.7146/ntfk.v43i3.137768.