Leivestad, T. “Lægers Taushetsplikt”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 42, nr. 4, november 1954, s. 295-13, doi:10.7146/ntfk.v42i4.137704.