Anttila, I. “Den högre Utbildningen Av fångvårdstjänstemän I Finland”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 39, nr. 3, august 1951, s. 261-4, doi:10.7146/ntfk.v39i3.137625.