Lång, K. J., I. Taylor, K. Aromaa, B. G. Nielsen, P. O. Johansen, I. Anttila, Y. Hammerlin, P. Hakkarainen, P. Gottlieb, V. Greve, K. Papendorf, S. V. Kruse, P. Garde, P. Wolf, L. M. Plum, G. C. Hedberg, P. O. Johansen, J. Andenæs, og L. Døllner. “Boganmeldelser”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 74, nr. 5, december 1987, s. 396-21, doi:10.7146/ntfk.v74i5.137485.