Hakonen, K., og O. Kontula. ‚ÄúNarkotikakontroll I Finland: Narkotikalagstiftningen, Straffpraxis I Narkotikasaker Och Narkotikabrottslighetens Utveckling‚ÄĚ. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 75, nr. 3, august 1988, s. 161-79, doi:10.7146/ntfk.v75i3.137476.