Nelson, A. “Slag I Luften Mot Brottsligheten?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 74, nr. 3, august 1987, s. 193-12, doi:10.7146/ntfk.v74i3.137418.