Mølbak, M. ., og C. . Skovgård Jørgensen. “Psykisk Vold Inden for Lovens Rammer: – Muligheder Og begrænsninger I retliggørelsen Af Psykisk Vold”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 109, nr. 2, april 2022, s. 328-47, doi:10.7146/ntfk.v109i2.132401.