Holmberg, L. . “Learning to Be (crime-)free: Subjectification Within a Finnish Prison Rehabilitation Wing for Women”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 109, nr. 1, februar 2022, s. 215-20, doi:10.7146/ntfk.v109i1.130308.