Vestergaard, J. . “Anne Grøstad: Internasjonalt Strafferettslig Samarbeid”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 108, nr. 2, september 2021, s. 398-02, doi:10.7146/ntfk.v108i2.128535.