Pettersson, T. “Mat, Makt Och motstånd: Om Konflikter Inom tvångsvård”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 108, nr. 1, marts 2021, s. 236-50, doi:10.7146/ntfk.v108i1.125573.