Johnsen, B., V. Skogvoll, og T. Normann. “«YOLO – You Only Live once»:: Innsattes Fortellinger Om Bruk Av Dopingmidler”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 108, nr. 1, marts 2021, s. 196-14, doi:10.7146/ntfk.v108i1.125571.