Mjåland, K., og J. Laursen. “Pragmatic and Permeable Egalitarianism:: Exploring Social Life in Norwegian Prisons”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 108, nr. 1, marts 2021, s. 174-95, doi:10.7146/ntfk.v108i1.125570.