Olesen, A., og A. B. Rosenholm. “Frivillige Organisationers Resocialiserende Arbejde I Kriminalforsorgens Institutioner”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 108, nr. 1, marts 2021, s. 59-76, doi:10.7146/ntfk.v108i1.125564.