Landström, L., og M. Naarttijärvi. “Gränser för polisiär Innovation – rättssäkerhet, Enhetlighet Och Demokratisk Legitimitet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 107, nr. 3, december 2020, s. 268-86, doi:10.7146/ntfk.v107i3.124885.