Pedersen, L. H. P. “Hanne Mørk: Tolkning I Justitssektoren. En innføring I Tolkning I Retten, Hos Politiet, Barnevernet, I Asylsaker Og I Fengselet”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 107, nr. 2, juni 2020, s. 175-8, doi:10.7146/ntfk.v107i2.124872.