Clausen, S. “Varetægtsfængsling. Danmarks hårdeste Straf?”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 105, nr. 1, maj 2018, s. 100-1, doi:10.7146/ntfk.v105i1.120544.