Nielsen, G. T. “Jørn Vestergaard: Straffeproces – grundtræk Af Dansk Strafferetspleje”. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, bd. 104, nr. 3, juli 2019, s. 340-7, doi:10.7146/ntfk.v104i3.115053.