[1]
L. P. Olaussen, “Prisonisering - en ubekreftet ‘jernlov’ om sosialt liv bak murene”, NTfK, bd. 102, nr. 3, s. 276–302, dec. 2015.