[1]
R. Lahti, “Straffrätten på 2020-talet - från Cesare Beccarias Om brott och straff (1764) till en allt mer internationell och europeisk straffrätt”, NTfK, bd. 102, nr. 3, s. 262–275, dec. 2015.