[1]
L. Gröning, “Tilregnelighet og utilregnelighet: begreper og regler”, NTfK, bd. 102, nr. 2, s. 112–148, aug. 2015.