[1]
G. T. Nielsen, “Er Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol en trussel for fundamentale strafferetlige principper?”, NTfK, bd. 97, nr. 3, s. 363–378, nov. 2010.