[1]
O. Ingemann-Hansen, O. Brink, S. Sarboe, V. Sørensen, og A. V. Charles, “Retsligt udfald af voldtægtssager - har de retsmedicinske fund en betydning?”, NTfK, bd. 96, nr. 3, s. 277–286, dec. 2009.