[1]
J. Pratt og A. Eriksson, “Den skandinaviska exceptionalismen i kriminalpolitiken”, NTfK, bd. 96, nr. 2, s. 135–151, aug. 2009.