[1]
A. Suominen, “Om giltigheten av ett rambeslut i europeisk straffrätt samt Lissabonfördragets inverkan på området för den europeiska straffrätten”, NTfK, bd. 95, nr. 2, s. 130–50, aug. 2008.