[1]
L. Korsell, “Korruption, en fråga om ekonomisk och organiserad brottslighet?”, NTfK, bd. 94, nr. 3, s. 293–304, nov. 2007.