[1]
B. Asks, “Riktlinjer för framtidens kriminalpolitik och för straffrättsliga reformer”, NTfK, bd. 94, nr. 1, s. 1–4, mar. 2007.