[1]
L. P. Olaussen, “Politianmeldelse - handlingers alvorlighet og sosial avstand”, NTfK, bd. 93, nr. 3, s. 306–316, dec. 2006.