[1]
L. Korsell, “Ekonomisk och organiserad brottslighet - ett kriminalpolitiskt drama i sju akter”, NTfK, bd. 93, nr. 3, s. 249–273, dec. 2006.