[1]
H. von Hofer, “Ökat våld och/eller vidgade definitioner? En empirisk och teoretisk analys av den långsiktiga vålds-utvecklingen”, NTfK, bd. 93, nr. 2, s. 193–208, aug. 2006.