[1]
L. P. Olaussen, “Mer utbredt aksept for fengselsstraff i den norske befolkningen”, NTfK, bd. 93, nr. 2, s. 160–180, aug. 2006.