[1]
L. P. Olaussen, “Fruktbarhet sikres ved argumentasjon, ikke med erklæringer”, NTfK, bd. 91, nr. 5, s. 408–412, dec. 2004.