[1]
L. E. Korsell, “Straff och sjåalvreglering mot brott i näringslivet”, NTfK, bd. 91, nr. 5, s. 349–367, dec. 2004.