[1]
S.- Åke Lindgren, H. Klette, H. Olesen, og P. S. Smith, “Boganmeldelser”, NTfK, bd. 91, nr. 4, s. 336–348, sep. 2004.