[1]
V. Greve, “Fra indgrebsret til strafferet? Udviklingen af de strafferetlige sanktioner i Danmark”, NTfK, bd. 91, nr. 4, s. 273–301, sep. 2004.