[1]
T. Mathiesen, “Globaliseringen av kontroll: Fremveksten av registrerings- og overvåkningssystemer i Europa”, NTfK, bd. 87, nr. 3, s. 203–220, sep. 2000.