[1]
K. Nuotio, “Alf Ross som straffrättsfilosof”, NTfK, bd. 86, nr. 3, s. 171–193, aug. 1999.