[1]
H. G. Nilsson, “Krönika från Europarådet 1992-1994”, NTfK, bd. 82, nr. 2, s. 142–149, maj 1995.