[1]
L. P. Olaussen, “Voldskriminalitetens utvikling i de to siste tiårene”, NTfK, bd. 82, nr. 2, s. 97–116, maj 1995.