[1]
G. T. Nielsen, “Ærekrænkelser - behandles de groveste seriøst af myndighederne?”, NTfK, bd. 81, nr. 1, s. 99–110, mar. 1994.