[1]
H. Klette, “Tingsrätternas straffmätningspraxis vid brott enligt BrB kap. 1 § och speciellt grov våldtäkt, 1989-92”, NTfK, bd. 81, nr. 1, s. 54–66, mar. 1994.