[1]
M. Järvinen, “Könsperspektiv på prostitution”, NTfK, bd. 78, nr. 2, s. 81–98, maj 1991.