[1]
K. Sevón, “Legalitet, effektivitet och legitimitet som kriterier för straffrättens normativa koherens”, NTfK, bd. 77, nr. 4, s. 304–328, dec. 1990.