[1]
A.-M. Nuutila, “Mökligheten att handla annorlunda som en förutsättning för skyldansvar - syften och värderingar”, NTfK, bd. 77, nr. 4, s. 276–294, dec. 1990.