[1]
K. Nuotio, “Förutsebarhetens betydelse inom Honkasalos läran om kausalitet i straffrätten”, NTfK, bd. 77, nr. 4, s. 260–275, dec. 1990.